Tarieven

Individuele PMT: €80 per sessie (60 min.)

 

Traject Individueel Runningtherapie (60 min. per sessie):  

1x per week - 12 weken lang     €600

2x per week - 12 weken lang    €1200

 

Psychomotorische therapie is een vaktherapie en is vrijgesteld van btw.

Het tarief is inclusief indirecte tijd voor inlezen en rapportage.

Het is tevens inclusief de kosten voor mogelijke huur sportzaal/entree zwembad/ gebruik materiaal.

                                           

Afspraak afzeggen/verzetten
De afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd/ verzet worden.

Gebeurt dit echter later, dan is Sense in action genoodzaakt om €40,- in rekening te brengen.

 

De kosten voor Psychomotorische therapie wordt door verschillende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Dit is afhankelijk van de zorgpolis en de aanvullende verzekering. Voor zorgverzekeraars valt PMT onder alternatieve geneeswijzen.

Klik op één van de links voor het overzicht of uw zorgverzekeraar vaktherapie vergoed: http://www.vaktherapie.nl/ 

of op http://www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/vaktherapieNeem indien nodig contact op met je zorgverzekeraar. 

 

In sommige gevallen kan het zijn dat de kosten door de werkgever of het UWV wordt vergoed. Ook via de WMO of PGB zijn er soms mogelijkheden. Kijk hiervoor op de site:  https://www.pgb.nl/ 

In het geval er geen mogelijkheden zijn voor vergoeding dient u de kosten zelf te betalen. 

 

Het is zeker raadzaam om te informeren bij je werkgever, contactpersoon, P&O en/of bij de gemeente. Indien gewenst kan ik telefonisch, dan wel schriftelijk een toelichting over de indicatie en het effect van Psychomotorische therapie of Runningtherapie geven.

 

Gegevens die nodig kunnen zijn voor de zorgverzekeraar:

  • NVPMT lidnummer:  106606 (aangesloten bij de FVB)
  • SRVB registratienummer:  6606
  • AGB-code praktijk:  90061407
  • AGB-code zorgverlener: 90101893