PsychoMotorische Therapie

 

Wat is psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelmethode voor mensen met psychische klachten, psycho-sociale problemen en psychosomatische klachten. De oorzaak van deze klachten kan heel divers zijn.  Klachten zoals somberheid, prikkelbaarheid, angsten, onzekerheid tegenover anderen, emotionele spanningen of burn-out klachten hebben ook een lichamelijke kant.

 

Het lijfelijk ervaren en de betekenis van bewegingsgedrag zijn kenmerkend voor psychomotorische therapie (PMT).

 

Het doel van PMT is om de verbinding tussen hoofd en lijf te herstellen (verbinding denken-handelen-voelen)

en een gedragsverandering bij de cliënt te bewerkstelligen zodat psychische klachten verminderen, dan wel verdwijnen.

 

Mogelijke doelstellingen van psychomotorische therapie (PMT)

Afhankelijk van de hulpvraag kan er 1 of meerdere doelstellingen worden geformuleerd.

Voorbeelden van mogelijke doelstellingen zijn:

  • Vergroten zelfvertrouwen in het bewegen
  • Leren ontspannen bewegen, vergroten van plezier in bewegen en energielevel
  • Verbeteren lichaamsbewustzijn, leren luisteren naar eigen lichaamssignalen
  • Inzicht verbeteren en tools leren in adequaat hanteren eigen belasting-belastbaarheid (energiemanagement; pijnmanagement)
  • Verminderen, wegnemen van bewegingsangst, faalangst
  • Verbeteren assertief gedrag, grenshantering in sociale situaties
  • Inzicht verbeteren en tools leren in adequaat hanteren en uiten van emoties
  • Accepteren van  (een) lichamelijke beperking(en)

 

Psychomotorische therapie kan worden gegeven aan individuele cliënten, echtparen, gezinnen of in een groep.

PMT is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

 

Aanmelding voor PMT

De huisarts, psycholoog of psychiater kan psychomotorische therapie adviseren, als bijvoorbeeld alleen gesprekstherapie niet helpt. Een doorverwijzing voor PMT is niet nodig.

Je kunt zelf ook contact opnemen voor een telefonisch kennismakingsgesprek.

PMT wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed, vanuit de aanvullende verzekering.

Bij 'tarieven en voorwaarden' vind je hierover meer informatie.

 

Werkwijze

In het intakegesprek bespreken we je persoonlijke situatie, de psychische en evt. fysieke klachten en je hulpvraag/ hulpvragen. Samen formuleren we een concreet behandeldoel en stellen we een behandelplan op.

Afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag wordt een schatting van het aantal behandelsessies gegeven.

Na ongeveer 6 behandelsessies vindt er een tussenevaluatie plaats.

 

Bij de tussenevaluatie staan we stil bij het proces, we evalueren en reflecteren op het behandeldoel en je hulpvraag.

We stellen indien nodig het behandeldoel en het behandelplan bij en er wordt een indicatie gegeven voor de uiteindelijke behandelduur. De uiteindelijke duur van de behandeling is voor iedereen verschillend.

Dit is afhankelijk van de vorderingen en je proces.  

 

Aan het eind van de behandeling vindt er een eindevaluatie plaats en indien gewenst krijg je een eindrapportage overhandigd.

 

 

 

Voorbeeld van een PMT-behandeling

Carmen (40 jr.) wordt doorverwezen via de huisarts naar de psychomotorisch therapeut, vanwege burn-out klachten.

Ze is van zichzelf gevoelig voor stress, met name in sociale situaties.

Door middel van een psychomotorische behandelperiode krijgt Carmen meer inzicht in de persoonlijke factoren die maken dat ze sneller gestresst raakt. Met behulp van lichaamsgerichte oefeningen ervaart ze welke lichaamssignalen en emotionele signalen op spanning/ stress duiden.

Ook leert ze vaardigheden om spanning/ stress te leren herkennen en vervolgens te kunnen verminderen.

Daarnaast leert Carmen vaardigheden op het gebied van assertiviteit en grenshantering.

Ze leert prioriteren, "nee" zeggen, delegeren en adequater communiceren. Eerst in de therapiesituatie, later oefent ze dit thuis en ook op het werk. Na een poosje straalt Carmen in haar houding meer zekerheid en kracht uit, haar zelfvertrouwen is gegroeid en haar stressniveau is gedaald.